• Düş ve Mitos

EŞİKTE


RESİM: Tuval üzerine Akrilik. 35x45 cm

EŞİKTE

Ayten Mutlu için

Hakikatin peşinde bir ömür

Rüzgâra karşı koşmak ne zordur, yalana bulaşmadan

Çölün ortasında bir damla su için

Kanayan yüreklere


El kapıları önünde beklemek

Çaresiz düşen bir yaprağı hatırlatır

Sorar zihnin hapishanesinde, neden

Çaresizlik; utandığı sözcük