• Düş ve Mitos

KÜLLERİMDEN KALAN KOR

Hep aynı rüyayı gördüm

Görmeyen gözlerimle

Güz yağmurları düşünceye kadar

Rüzgârsız, durgundu hava, sen kırmızıydın

“Gözlerin ardına bıraktığın duygulardayım şimdi”

Dedin, milenyumun ilk ay tutulmasında


Tarifi imkânsızdı, tuvaldeki tüm renkler

Sendin

Başa dönüp tekrar tekrar yanıyordum

Kerem gibi

Üstelik seni de yakıyordum küllerimden kalan korla

Gözlerim açık bir rüyada


Hepsi, daha çok sevdiğimdendi seni, loş ışıkta


Hasan Çelikkol - 2021/26


RESİM: TUVALDEKİ TÜM RENKLER SENDİN, Kağıt üzerine akrilik, 25x35 cm