• Düş ve Mitos

LEKESİ KALSIN

LEKESİ KALSIN


Umutsuzluğa kapıldığım günler olmadı değil

Güneş yoktu, soğuktu, her yerde yalan

Ve acı veriyordu haksızlık tanrıya ait olmayan

Sanki kimsenin yaşamadığı bir yeryüzünde

Çok yakınlardaydı karanlığın ipliği

Üfleyip lambaları uyumak istiyordum


Unut dedi birisi yarası kabuk tutmamış şu yılı

Korkuları bırak

Bilgeliğin içinden geçerken boşa harcama yeni günleri

Ölüme yargılı biri değilsin ki

Bakarsın ansızın görünür tünelin ucu


Böylece lekesi kaldı eski yılın